Eğitim/Öğrenme Yönetim Sistemi olarak adlandırılan LMS (Learning Management System); asenkron olarak tanımlanan farklı zamanlı eğitimlerde, öğrenenlere kurs/eğitim/ders içeriklerinin sunulmasını, ölçme ve değerlendirme yapılmasını ve öğrenenlerle ilgili ayrıntılı raporlara ulaşılmasını sağlayan bir yönetim yazılımıdır. Sistem aynı zamanda öğrenenlerin kurs ya da eğitim seçmelerine ve bunlara kayıt olmalarına olanak verir. LMS yazılımları, eğitimlerin internet üzerinden yapılmasını sağlayan platformlardır.

Bu sistemler sayesinde okul ya da eğitim kurumlarında öğrencilerin, iş yerlerinde ise personellerin performansları ve gelişimleri ayrıntılı şekilde incelenip, gözlenebilir.

 

LMS sistemleri e-eğitim ve e-öğrenme içeriklerinin kullanıcılara sunulmasına,

Farklı fiziksel mekanlarda bulunan kullanıcılar ile eğitmenler arasında etkileşim ve iletişim kurulmasına,

Ölçme ve değerlendirme yapılmasına,

Kullanıcıların durumlarının takip edilmesine,

Raporlar oluşturulmasına,

Kuruma iş gücü, zaman ve maliyet açısından fayda sağlanmasına olanak tanır.

 

İyi LMS  yazılımları aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:

Tüm SCORM paketlerini rahatlıkla çalıştırmalıdır.
Kullanıcılarla ilgili detaylı istatistikler çıkarabilmeli ve bunları saklayabilmelidir. (Örneğin; ‘eğitimin hangi bölümünü daha fazla izlemiş’ gibi.)
Kullanışlı araçlar (mesaj, anket, içerik indirme vs.) içermelidir.
Öğrenci, öğretmen, yönetici, eğitmen, personel gibi farklı rolleri içinde tutabilmelidir.