eEgitim.com; bir e-öğrenme ve e-eğitim platformudur.

Bu platformdan tüm eğitim kurumları ve eğitim veren tüm kurum ve kuruluşlar faydalanabilir.