E-Öğrenme Nedir?

E-öğrenme bilgisayar ağı bulunan bir platform üzerinden sunulan, web tabanlı bir eğitim sistemidir.

E-öğrenme sistemleri eğitim içerik ve araçlarının uygunluk ve doğruluklarının sürekli olarak takip edilmesine ve gerekli değişikliklerin her an yapılabilmesine olanak sağlar.
Bilgisayar tabanlı bir eğitim sistemi olması nedeniyle teknolojinin tüm imkanlarının kullanılmasının ve zengin işitsel ve görsel materyallerle eğitimi anlaşılır ve eğlenceli hale getirir. Öğrenme süreçlerine yardımcı olur ve öğrenmeyi arttırır.

Neden E-Öğrenme?

Sınıf içi eğitim süreçleri genel olarak zaman, iş gücü ve bütçe kaybına neden olabilen süreçlerdir. Çalışanların ortak bir zamanda ortak bilgi ve öğrenme düzeyine sahip olduğunu düşünerek düzenlenen sınıf içi eğitimler çoğunlukla istenen amaca ulaşamaz. Çünkü aynı anda birden farklı kişinin eşit öğrenme isteğine sahip olması beklenemez.

E-öğrenme çözümleri ise, eğitim süreçlerinde zaman, mekan ve bütçe tasarrufu yapılmasını sağlar. E-öğrenme platformları zamandan ve mekandan bağımsız olarak, iş saatleri dışında da erişme imkanı sağlama özellikleriyle öğrenme süreçlerini hızlı ve kolay hale getirir. Ayrıca eğitim alacak kişilere eğitim zamanını belirlemesi konusunda özgürlük verir. E-öğrenme sistemleri kişinin kendisini öğrenmeye en açık hissettiği anda eğitim almasına olanak tanır ve eğitim verimliliğinin artmasını sağlar.

E-Öğrenmenin Avantajları

E-öğrenme, öğrenen merkezli bir sistemdir.
Öğrenen kişi, konuyu özümseyene kadar aynı eğitimi tekrar alabilir.
Zamanı sınırı olmadan öğrenme gerçekleşir.
Mekana bağlı olmadan öğrenme gerçekleşir.
Herkes kendi öğrenme hızında öğrenebilir.
Öğrenme süreçleri daha zevkli ve daha verimli gerçekleşir.
Konunun anlaşılıp anlaşılmadığına dair geri bildirim alınabilir.
Her konu ve her kullanıcı için tüm işlemler raporlanabilir.
Eğitim süreçleri için maliyetler ciddi oranda azalır.
Öğrenim materyalleri hızla güncellenebilir.
Kişinin öğrenmeye en hazır olduğu zamanda öğrenmesine olanak tanınır.