LMS

LMS; asenkron olarak tanımlanan farklı zamanlı eğitimlerde, öğrenenlere kurs/eğitim/ders içeriklerinin sunulmasını, ölçme ve değerlendirme yapılmasını ve öğrenenlerle ilgili ayrıntılı raporlara ulaşılmasını sağlayan bir yönetim yazılımıdır. LMS’ler, kullanıcılara eğitimlerin atanmasını, hangi kullanıcının hangi eğitimin ne kadarını tamamladığının bilgisine ulaşmayı, eğitim süresince yapılan sınavlardaki başarı düzeyinin görüntülenmesini sağlayan web tabanlı uygulamalardır.

 

SCORM

Scorm kısaca; standart eğitim paketi olarak adlandırılabilir. Scorm, bir e-öğrenme yazılımının yeniden kullanılabilir olması, diğer yazılımlarla birlikte çalışabilmesi, ulaşılabilir olması için geliştirilmiş bir başvuru modelidir.

 

SCORM UYUMLU LMS

LMS’in SCORM uyumlu olması, bir firmadan aldığınız LMS’te  başka bir firmadan aldığınız öğrenme materyallerini kullanabilmenize olanak sağlar.

 

SENKRON EĞİTİM

Uzaktan eğitim uygulamalarında; öğreten ve öğrenenin, iletişim teknolojilerini kullanarak, farklı mekanlarda ve eş zamanlı (aynı anda) olarak etkileşime girmesiyle gerçekleşen eğitimdir.

 

ASENKRON EĞİTİM

Uzaktan eğitim uygulamalarında; öğreten ve öğrenenin, iletişim teknolojilerini kullanarak, farklı mekan ve farklı zamanlarda (eş zamanlı olmadan) etkileşime girmesiyle gerçekleşen eğitimdir.

 

PORTAL

Diğer internet sitelerine bağlantıların, genellikle alfabetik olarak listelendiği site, bir başka deyişle özelleştirilmiş içerikleri kapsayan web sitesidir.

 

UZAKTAN ÖĞRENME

İnternet üzerinden gerçekleşen öğrenenin belirli bir mekanda olmasına gerek bulunmayan eğitim ve öğrenme yöntemidir.

 

KONU UZMANI(EĞİTMEN/ÖĞRETMEN)

Bir konuda bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan kişiye verilen addır.